Alates 1. aprillist 2024 tagatakse juurdepääs Narva Spordikeskuse registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei
ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri
avaliku vaate kaudu. Narva Spordikeskuse dokumentide otsimiseks
tuleb otsinguväljas "Üksus" valida asutuse nimetuse.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult
registreerimisandmed.

 

Dokumendiregistrile hüperlingi loomiseks kasutage palun linki
http://dhs.narva.ee/?page=pub_startup&desktop=57835&tid=1&u=20101006132412=20090115080707&desktop=57835