Lugupeetud külastajad!

 

 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ võivad alates 26. augustist 2021 osaleda tegevuses Narva Spordikeskuse ruumides ainult isik, kelle kohta on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

*a. ta on alla 18-aastane;

*b. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine ja vaktsineerimine muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik;

*c. ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist selle kohta tõendi;

*d.  ta esitab negatiivse testi tõendi.

Narva Spordikeskuse administratsioon

 

Уважаемые посетители!

 

В соответствии с распоряжением Правительства ЭР от 23 августа 2021 № 305 „Необходимые методы и ограничения для предотвращения распространения заболевания COVID-19“ в помещениях Нарвского Спортивного центра могут с  26 августа 2021 участвовать в деятельности только лица, в отношении которых действует одно из следующих условий:

  1. возраст до 18 лет;
  2. люди с ограниченными возможностями, тестирование и вакцинирование которых неразумно;
  3. переболевшие заболеванием COVID-19, вакцинированные или приравненные к вакцинированным лица, которые предоставляют подтверждающую это справку.
  4. лица, которые предоставляют справку о негативном тесте.

 

Администрация Нарвского Спортивного центра